top of page

Na základních školách se od roku 2024 začne učit jinak!

Ministerstvo školství chystá pod vedením nového ministra Petra Gazdíka revoluční změny, které chce do výuky na základních školách zavést už do dvou let. Expertní panel MŠMT v tuto chvíli intenzivně pracuje na návrhu revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), tedy na změně klíčového dokumentu, který určuje základní rámec toho, co musí každý žák základní školy povinně umět.


SCHOLARUM - Změna rámcového vzdělávacího programu

Zásadní změna spočívá v tom, že učivo bude nově rozděleno na jádrové a rozvíjející. Jádrové učivo bude muset zvládnout každý žák. Rozvíjející učivo si pak bude moci zvolit žák podle svých individuálních schopností. O tom, jaké učivo bude spadat pod pojem jádrové, a jaké bude rozvíjející, rozhodnou oborové skupiny pro jednotlivé předměty, které by měly být složeny, podle představ MŠMT, nejen z pedagogů ale i ze zástupců zaměstnavatelů, rodičů i nepedagogických vědeckých pracovišť.


V rámci chystaných změn je ve hře i možnost zrušení povinného druhého cizího jazyka. Změna RVP ZV by měla být spojena rovněž s tvorbou učebnic tak, aby podporovaly inovaci vzdělávacího obsahu i hodnocení dosahovaných výsledků. K představení revidovaného RVP ZV veřejnosti by mělo dojít v září 2023. Nastavení podpory školám, tvorba učebních i ověřovacích úloh a tvorba modelových školních vzdělávacích programů je plánována na září 2024. První školy by tak mohly podle revidovaného RVP ZV začít učit v září 2024.


Veškeré informace o chystaných změnách a celém procesu revize je možné najít také na webových stránkách MŠMT https://velke-revize-zv.rvp.cz.

 

PRŮZKUM: Co teď letí na netu?


 

Comments


bottom of page