top of page

Vzdělanost jako klíčová vlastnost úspěšné společnosti!

 

Spojuje nás přesvědčení, že vzdělání hraje v lidském životě jednu z nejdůležitějších rolí. Věříme, že poskytovat pozornost českému školství je v zájmu nás všech. Proto se věnujeme podpoře českého vzdělávacího systému. Vítejte!

Mise

Vedle rodiny je to škola, kde děti získávají tu nejdůležitější výbavu do svého života v podobě znalostí a dovedností. Výzvy, které klade na náš vzdělávací systém 21. století jsou nicméně zásadní, proto se rádi stáváme partnerem rozvoje české vzdělávací soustavy.

Vize

 

Český vzdělávací systém připravuje děti na praktický život prostřednictvím získávání uceleného souboru znalostí a dovedností, a to nezávisle na jejich socioekonomickém a kulturním statusu. Spolu s formálním školstvím jsou podstatnou složkou rozvoje dětí rovněž jejich mimoškolní aktivity.

Novinky

Aktuální projekty

(Pra)rodiče čtou dětem!

Probudit v dětech zájem o čtení, poskytnout jim a jejich (pra)rodičům další způsob, jak příjemně strávit společný čas a navíc rozšířit dětský svět o další znalosti, to jsou hlavní cíle projektu (Pra)rodiče čtou dětem!

Art Class
High School Friends
Science Courses
Music Class
Kids Playing Volleyball
bottom of page