top of page

UNESCO žádá celosvětový zákaz mobilních telefonů ve školách

Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, známá také jako UNESCO, vyzvala nedávno ve své pravidelné zprávě Global Education Monitoring ke kontroverznímu kroku, a to k celosvětovému zákazu mobilních telefonů ve školách.

dívky se dívají na mobil ve škole

Podle této organizace by takový zákaz přinesl řadu výhod, včetně zlepšení schopností dětí se učit, hladšího průběhu vyučování a lepší ochrany dětí před kyberšikanou.


Zpráva spustila téměř okamžitě rozsáhlé diskuse a mnoho dalších otázek. Jak by takový zákaz ovlivnil vzdělávání na celém světě? Jak by se na toto opatření mohli dívat rodiče, pedagogové a samotní žáci?


Podle UNESCO by zákaz mobilních telefonů ve školách přispěl ke zlepšení schopností dětí se učit. Mobilní telefony jsou totiž podle ní často zdrojem rozptýlení a narušení vzdělávacího procesu. Odstraněním tohoto zdroje rozptýlení by se mohli žáci lépe soustředit na výuku a dosahovat lepších výsledků. Zákaz by také snížil riziko podvádění při testech a zkouškách, které jsou často spojovány právě s používáním mobilních telefonů.


Dalším důvodem pro celosvětový zákaz mobilních telefonů ve školách je ochrana dětí před kyberšikanou. Mnoho dětí se stává obětí online šikany a zneužívání. Bez mobilních telefonů by bylo obtížnější šikanovat, ponižovat nebo vydírat své spolužáky. Mobilní telefony jsou totiž podle zmiňované zprávy často prostředkem, který šikanu umožňuje - a jejich omezení by tak mohlo snížit výskyt těchto nepříjemných situací.


Nicméně víme, že každá mince má vždy dvě strany. Někteří kritici zprávy proto tvrdí, že zákaz mobilních telefonů ve školách by byl příliš restriktivní a omezoval by svobodu žáků. Mobilní telefony totiž bezesporu mají vedle negativ i svá pozitiva. Mohou být například užitečným nástrojem právě pro vzdělávání, a to jak pro vyhledávání informací, tak pro používání výukových aplikací. Nelze navíc opomenout ani výhody pro komunikaci s rodiči.

žák využívá mobil ve škole jako pomůcku při vyučování

Další otázkou je, jak by se takový zákaz v praxi uplatnil. Jak by bylo možné zajistit dodržování tohoto pravidla ve všech školách a třídách? Jak by to ovlivnilo žáky, kteří musí mít mobilní telefony kvůli zdravotním nebo osobním důvodům? V každém případě je tato výzva UNESCO důležitým krokem k diskuzi o vztahu mezi technologiemi a vzděláním.

Mobilní telefony jsou nedílnou součástí našeho života a jejich role ve vzdělávání zřejmě ještě bude předmětem celé řady debat a zkoumání, i tak ale budeme nejspíš muset v dohledné době zaujmout v rámci této otázky jasnější stanovisko.


Autor: Eliška BajtováZakázali byste mobily ve školách?

  • ANO

  • NE

Comentários


bottom of page